Section Substance 3D

▬ Substance มีเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการออกแบบพื้นผิวให้กับงานสามดี สามารถสร้างมิติของพื้นผิว Substance textur 3D ได้ง่าย และเซฟเชื่อมโยงกับโปรแกรมตัวอื่นได้

▬ คลาสนี้จะได้เรียนรู้เทคนิค Substance การทำงานของพื้นผิวแบบ สามมิติ การใช้ Bumping การทำงานกับ Normal Map, Ambient, Specular, Glossiness, และการทำงานร่วมกับ Substance Layer และเครื่องมืออื่นๆใน 3D Substance

หน้าแรก
หน้าแรก edu.animatework.com