adobe premiere pro cc

Section Premiere Pro

▬ พรีเมียร์โปร (Premiere Pro) เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและตกแต่งสีการใส่เอฟเฟคต่างๆ มีเครื่องมือที่ออกแบบมาใช้งานได้ง่าย มีเครื่องมือสำหรับงานวีดีโอโดยเฉพาะ

▬ คลาสเรียนพรีเมียร์โปรนี้จะได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการใช้งานตัดต่อวีดีโอการใส่เสียงการใส่เอฟเฟค การปรับสีของภาพการซ้อนภาพกราฟิกและอื่นๆเกี่ยวกับงานวีดีโอ

หน้าแรก
หน้าแรก edu.animatework.com
เรียนผ่านออนไลน์
คอร์สเรียนออนไลน์ online.animatework.com