Section Foundry modo

▬ 3d modo หนึ่งในโปรแกรมที่นิยมมากที่สุด สำหรับนักออกแบบโมเดลและผลิตภัณฑ์ 3d modo มีหลายคุณสมบัติ และความสามารถในตัวโปรแกรม และเราสามารถทำงานร่วมกับ 3d modo ในการสร้างงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือการออกแบบโมเดลต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานในโปรแกรมซอฟแวร์

▬ ในคลาสเรียน 3d modo นี้จะได้เรียนรู้การทำงานของ 3d modo และเครื่องมือต่างๆของ 3d modo การขึ้นรูปโมเดลผลิตภัณฑ์ การจัดแสง การจัดองค์ประกอบออบเจ็กต์ และการทำภาพเคลื่อนไหว ตลอดคลาสนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับเครื่องมือและเทคนิคใน 3d modo

หน้าแรก
หน้าแรก edu.animatework.com