houdini

Section Houdini

▬ Houdini หนึ่งในโปรแกรมที่นิยมมากที่สุด สำหรับงาน เอฟเฟค VFX Houdini มีหลายคุณสมบัติ และความสามารถในตัวโปรแกรม และเราสามารถทำงานร่วมกับ Houdini ในการสร้างงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือการออกแบบ เอฟเฟค VFX  เพื่อการเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานในโปรแกรมซอฟแวร์

▬ ในคลาสเรียน Houdini  นี้จะได้เรียนรู้การทำงานของ Houdini และเครื่องมือต่างๆของ Houdini  การออกแบบ เอฟเฟค VFX  การทำ Dynamic การใช้แสง การจัดองค์ประกอบออบ VFX และการทำภาพเคลื่อนไหว ตลอดคลาสนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับเครื่องมือและเทคนิคใน Houdini

หน้าแรก
หน้าแรก edu.animatework.com