final cut pro

final cut pro

▬ Final Cut Pro สามารถแก้ไขงานวิดีโอที่มีความซับซ้อนมากๆได้ง่าย และทำงานกับขนาดใหญ่ และอัตราเฟรมที่สูงๆ และเอฟเฟกต์อื่น ๆรองรับการทำงานวิดีโอคุณภาพสูง

▬ Final Cut Pro ตัดแต่งคลิปโดย ใช้ Compound Clips เพื่อรวมวิดีโอและคลิปเสียงแยกเป็นแพ็คเกจ และสามารถเคลื่อนย้ายสร้าง Auditions ใช้ไทม์ไลน์และใช้คลิปที่ซิงโครไนซ์ เพื่อจัดวิดีโอกับเสียงทั้งสองโดยอัตโนมัติ สามารถในการปรับแต่งไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติ สามารถปรับภาพแสงน้อยด้วยเครื่องมือลดเกรน และ Final Cut Pro เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้เอฟเฟกต์ในการปรับแต่ง

หน้าแรก
หน้าแรก edu.animatework.com
เรียนผ่านออนไลน์
คอร์สเรียนออนไลน์ online.animatework.com

 เนื้อหา 1 : Final Cut Pro starter

 • Final Cut Pro workflow overview
 • Final Cut Pro interface overview
 • Media files and clips

เนื้อหา 2 : Import media

 • Importing overview
 • If it’s your first import
 • Import from connected cameras
 • Import from file-based cameras
 • Import from Motion
 • Import from a hard disk
 • Import while recording
 • Import and adjust REDCODE RAW video files

เนื้อหา 3 : Analyze media

 • Analyzing media overview
 • Video and still-image analysis options
 • Audio analysis options
 • Analyze your media
 • View analysis keywords on clips

เนื้อหา 4 : Organize your library

 • Create a new event
 • Rename clips, events, and projects
 • Merge or split events
 • Duplicate projects and clips
 • Add keywords to clips
 • Add or edit clip and project notes
 • Find clips and projects in events
 • Save searches as Smart Collections
 • Organize Keyword and Smart Collections
 • Restore a library from automatic backups

เนื้อหา 5 : Play back and skim media

 • Playback and skimming overview
 • Play back media
 • Skim media
 • Play back and skim media in the Event Viewer
 • View playback on a second display
 • View playback on an external video monitor
 • Control playback quality and performance
 • About background rendering

เนื้อหา 6 : Edit your project

 • Append clips to your project
 • Insert clips in your project
 • Add and edit still images
 • Remove clips from your project
 • Solo, disable, and enable clips
 • Find a Timeline clip’s source clip
 • Arrange clips in the Timeline
 • Cut clips with the Blade tool
 • Adjust Timeline settings
 • Navigate within your project
 • Navigate using timecode
 • Work with markers
 • Edit, move, and navigate to markers

เนื้อหา 7 : Edit audio

 • View audio waveforms at the audio sample level
 • Add music and sound
 • Record audio
 • Edit audio clips or audio components
 • Configure audio channels
 • Adjust volume
 • Add and adjust audio effects
 • Add audio effects
 • Adjust audio effects
 • Sync audio and video automatically
 • Match audio equalization settings
 • Preserve pitch when retiming clips

เนื้อหา 8 : Advanced editing

 • Group clips with compound clips
 • Compound clips overview
 • Create and break apart compound clips
 • Manage compound clips
 • Fine-tune edits with the Precision Editor
 • Create split edits
 • Make three-point edits
 • Three-point editing overview
 • Three-point edit examples
 • Try out clips using auditions
 • Auditions overview
 • Create auditions to try out clips

section 9 : Performing Color Correction

 • Adjusting color balance with levels
 • Adjusting color with the Lumetri Color effect
 • Replacing the background
 • Color-correcting using Auto Levels
 • Motion tracking the clouds
 • Replacing the sky in the second clip
 • Color grading

เนื้อหา 10: Keying and compositing

 • Compositing
 • Compositing overview
 • Use alpha channels
 • Use Compositing settings
 • Choose a blend mode

เนื้อหา 11 : Color correction

 • Color correction overview
 • Analyze and balance color automatically
 • Color balance overview
 • Analyze a clip for color balance
 • Balance a clip’s colors
 • Match color between clips automatically
 • Adjust color manually
 • Manual color correction overview
 • Color correct the whole image
 • Target a specific color using a color mask
 • Target specific areas using shape masks
 • Add shape masks to a color mask
 • Apply multiple color corrections

เนื้อหา 12: Share your project

 • Sharing projects overview
 • Share projects, clips, and ranges
 • Modify share attributes
 • Export your project using Compressor
 • View the status of shared projects

เนื้อหา 13: Manage media, libraries, and archives

 • Media management overview
 • Manage your media files
 • View a clip’s information
 • Locate source media files
 • Relink clips to media files
 • Consolidate projects, events, and libraries
 • Transcode media files
 • View background tasks
 • Delete render files to free up disk space
 • Manage multiple libraries
 • Multiple libraries overview
 • Create a new library
 • Open and close libraries
 • Copy or move items between libraries and hard disks
 • Create and manage camera archives
 • Solutions to common media management issues

section 14 : Preferences and metadata

 • Preferences and metadata overview
 • Final Cut Pro preferences
 • Change preference settings
 • General preferences
 • Editing preferences
 • Playback preferences
 • Import preferences
 • Destinations preferences
 • Work with destinations
 • Work with metadata
 • Display and change clip metadata
 • Modify metadata views
 • Batch rename clips