เรียน cinema 4d

  Section Cinema 4D

  ▬  Cinema4d เป็นโปรแกรมชั่นนำอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมด้านผลิตโฆษณา ตัวโปรแกรมโดดเด่นด้าน MoGraph คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างวัตถุต้นแบบเป็นรูปร่างแบบอื่นในขั้นตอนการทำอนิเมชั่น และมีการประมวลผลภาพ (Render) ที่รวดเร็วและมีเครื่องมือในการสร้างงานออกแบได้ง่ายขึ้น

  ▬ ในคลาสเรียนนี้จะได้เรียนรู้การทำงานของ ซีนิม่าโฟดีและอนิเมชั่น MoGraph การขึ้นรูปโมเดล จัดการกับรูปร่าง Deformers การจัดแสง การเรนเดอร์ภาพและเทคนิคต่างๆในซีนิม่าโฟดี

  หน้าแรก
  หน้าแรก edu.animatework.com
  ตารางคอร์ส
  ตารางเรียนในคลาส (Class Room)
  เรียนผ่านออนไลน์
  คอร์สเรียนออนไลน์ online.animatework.com

  Section 1 : เครื่องมือและฟังก์ชั่น Fundamentals

  • Moving around in Cinema 4D
  • Meeting the Managers
  • Setting keyframes
  • Utilizing the Content Browser
  • Adjusting the scale of your objects

  Section 2 : เครื่องมือ Modeling

  • Working with primitives
  • Subdividing, selecting, and editing polygons
  • Creating from splines – extrude NURBS
  • Using Lathe NURBS
  • Using Sweep NURBS
  • Modeling with Loft NURBS
  • Deformers

  Section 3 : จัดการกับรูปร่าง Deformers

  • Animating with deformers
  • Custom italics with Shear
  • Table of Contents
  • Over-animation with Squash and Stretch
  • Making an asteroid with FFD and Displacer
  • Unconventional animations with deformers
  • Breaking objects with deformers
  • Using Spline Wrap versus Sweep NURBS
  • Applying the Collision deformer

  Section 4 : เซ็ตอัพ Camera และ Lighting

  • Keyframing cameras
  • Moving a camera along a path
  • Using target cameras
  • Exploring shadow types
  • Applying volumetric lighting
  • Lighting specific objects
  • Applying Global Illumination
  • Lighting using the Luminance channel
  • Lighting with Sky objects

  Section 5 : Animation

  • Navigation
  • Objects Area
  • Timeline Ruler
  • Keys Area
  • Layers Palette

  Section 6 : การแมบภาพ และ Material

  • Using an Alpha channel to model
  • Using video as materials
  • Using multiple materials on one object
  • Make adjustments with the Layers Shader
  • Using different Projection methods
  • Reflective materials with the Fresnel Shader
  • Creating a glass material
  • Bump and Displacement channels

   Section 7 : Rendering

  • Render settings
  • Creating a batch of renders
  • Previewing renders with Render Region
  • Comparing different renders
  • Using anti-aliasing effectively
  • Exploring the Physical Renderer engine
  • Compositing and After Effects

  Section 8 : เริ่มต้น MoGraph

  • MoGraph basics cloners and effectors
  • Making text with MoText
  • Using selections with cloners
  • Applying deformation with effectors
  • Creating abstract shapes
  • Applying random textures to clones
  • Creating a mosaic

  section 9 : เวิร์คช็อป Workshop

  • Production Process Creating and Animating
  • Model
  • Animation setup
  • Lighting setup
  • Map Uv
  • Render